online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

ПОЗИЦИЯ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА THE NEWS BG REPORTER | НЮЗ БГ РЕПОРТЕР

23 Юли 2019г.
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИВАН ВЪРБАНОВ, ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА НЮЗ БГ РЕПОРТЕР

София, 21-06-2019 | Във връзка с проведен скандален по своята същност телефонен разговор с PR-ка на културно-образователна институция, по времето на който бе упражнен от нея цинично натиск върху медията ни по отношения на това какви въпроси можем и "трябвало" да задаваме, бе направен опит за вменяване на вина и груба манипулация, примесена с внушения за това защо се интересуваме и питамекак така, кой точно пита и т.н., заявяваме, че подобно отношение и поведение на държавен служител - експерт "Връзки с обществеността" на държавно ведомство към журналист и медия са скандални,  абсолютно недопустими и нарушават всички професионални и етични стандарти. 

The News BG Reporter и всички наши медийни платформи са независими. Ние отразяваме и пишем информации, анализи и коментари по всякакви теми и новини от всякакви ресори, с акцент - култура  и  медии. Преди всичко следваме призванието си да информираме обществото, но и да задаваме настоятелно неудобните за някой въпроси в името на показването на Истината, да бъдем настойчиви в решаването на значими за хората теми и казуси. 

Уважаема г-жо PR, няма големи и малки медии, големи или незначителни журналисти. 

Задължение и кауза на журналистите и медии в България е огласяването на Истината и фактите, пред които всички са равни. 

Правото на информация е основна човешка свобода, а укриването й - е в ущърб на това право. Професионалните ценности на Вашата професия са: компетентност, честност, лоялност, ангажираност. 

И още, нека Ви припомня, че "стимулирането на свободен обмен на достоверна, точна и навременна информация е от съществено значение за обслужването на публични интерес и за изграждане на компетентно мнения в демократичните общества" - е записано в принципите на професионално поведение на професията, която упражнявате - PR, част от Етичния кодекс на ПР-специалистите в България. Бихме допълнили - едновременно с изграждането на доверие, честност и обективност в общуването, гарантирането на прозрачността на информацията.

The News BG Reporter е независима медия.  

Вярваме и ще отстояваме позицията, че свободата на словото и на медиите в Европейския съюз и у нас е право и ценност, която e гарант за демокрацията у нас. Всички институции - държавни, общински и т.н., би трябвало да бъдат прозрачни и открити към медиите и обществото, което е задължениe на ПР-специалистите на ведомствата и организациите.

Редакционният съвет на Нюз БГ Репортер на свое заседание ще вземе решение дали да огласи публично всички подробности по казуса и дали да сезира Българското дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация на ПР-агенциите, както и ресорните министерства - на културата, и на образованието.

Иван Върбанов, журналист
Главен редактор на Нюз БГ Репортер

Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg