ЗА НАС

The News BG Reporter ® | News Blog e платформа за независима журналистика, създадена от Иван Върбанов през декември 2014 г.

От месец юни 2022 година Главен редактор и издател е г-жа Миглена Дамянова.

За контакт: newsbgreporter@gmail.com.

Всички права са запазени.

* * *

The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®  is a platform for independent journalism, created by Ivan Varbanov in December 2014.

Since June 2022, the Editor-in-Chief and publisher is Ms. Miglena Damyanova.

Contact: newsbgreporter@gmail.com.

All rights reserved.