online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

НАТФИЗ ОБЯВИ КЛАСИРАНЕТО ПО ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 2019, НО ОСТАВАТ НЕЯСНИ КВОТИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

23 Юли 2019г.
НАТФИЗ ОБЯВИ КЛАСИРАНЕТО ПО ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 2019, НО ОСТАВАТ НЕЯСНИ КВОТИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

София, 24-06-2019 г. | На 21-ви юни НАТФИЗ оповести класирането на проектите по Проектна програма 2019 на сайта си.  

Проектно-експертен съвет в състав (по азбучен ред): Алексей Христов – член на Съвета на настоятелите, Асен Шопов – режисьор,Димитър Банекин – актьор, д-р Ина Божидарова – държавен експерт, Министерство на културата, Ириней Константинов – директор на Театър „София“, проф. Пламен Марков – декан на Факултет „Сценични изкуства“, проф. д-р Светослав Кокалов – сценограф, е оценило постъпилите предложения за проектни спектакли в Театър НАТФИЗ, чрез точкова система (от 2 до 6 точки) и е класирало проектите по низходящ ред според средноаритметичната им оценка

Резултатите могат да бъдат видени тук - https://natfiz.bg/2019/06/21/14355/.

Въпреки че е обявено класирането на проектите все още остават неясни въпросите:

1. Какви ще бъдат критериите за финансова подкрепа и в какви обеми ще се случи тя за отделните класирани проекти?
2. Всички ли класирани проекти ще получат финансиране?
3. Каква е общата стойност на средствата, които следва да бъдат разпределени?
4. Защо освен резултата от класирането, не е посочен и начина на разпределението на средствата, както и в какви обеми е то за всеки проект?

В статута на Проектна програма 2019 е записано, че тя ще спомага адаптацията на най-младите творци в реалните пазарни условия, като финансира, администрира, организира и реализира проектите им на сцените си, за период от 1 година. Право на участие се предоставя на абсолвентите и вече завършилите студенти на Академията, както и на получили образованието си в алтернативни висши заведения по изкуства артисти. Оценяването е поверено на Проектно-Експертен Съвет, който ще се състои от представител на Министерство на културата, режисьор, сценограф, драматург, директор на столичен театър и член от настоятелството на НАТФИЗ.

Според Правилата за реда, условията и сроковете за подготовка, кандидатстване и реализация на спектакли по проекти към Театър НАТФИЗ през 2018/2019 учебна година от 29.03.2019 г.,проектните направления, за които можеше да се кандидатства са пет: "Млад режисьор", "Чуждоезичен проект", "НАТФИЗ НАЙ-", "Драматичен театър", "Алтернативни сценични форми".

СРОКОВЕТЕ:

а/ за подаване на документи за проектите - до 31.05.2019 г.
б/ разглеждането на документите бе до 7 юни т.г.

  • За проект "Млад режисьор":  подаването на документите за участие като актьор в спечелилите конкурса проекти - 15 юни, кастинг на допуснатите актьори - до 30 юни, реализация на проекта - юли-септември 2019 г.

  • За "Чуждоезичен проект": кастинг на английски по подготвените текстове - до 15 юни, обявяване на резултатите - 20 юни, утвърждаване на проекта - 30 юни, реализация на проекта: юли-септември 2019 г.

  • "НАТФИЗ НАЙ-" - обявяване на резултатите - до 20 юни.

  • Проект "Драматичен театър": обявяване на резултатите - 12 юни, кастинг за участие на бъдещите четвъртокурсници - до 30 юни, реализация на проекта - до януари 2020, спрямо графика и натовареността на Театър НАТФИЗ.

  • Категория "Алтернативни сценични форми": обявяване на резултатите - 12 юни, кастинг за участие - до 30 юни, реализация на проекта - до януари 2020, спрямо графика и възможностите на Театър НАТФИЗ. Ръководител на проекта е режисьорът на спектакъла, спечелил конкурса пред ПЕС. Ръководителите на класовете III курс Актьорство за драматичен театър, както и другите преподаватели във ФСИ участват активно в инициирането на проекти за „Алтернативни сценични форми“ но окончателното решение се взема от членовете на Проектно-Експертния Съвет (ПЕС).

Би било коректно, ако отчетеното забавяне в оповестяването на резултатите, което бе в рамките на около 8 дни,  бъде дадено като толеранс в реципрочни дни за провеждането на последващите етапи (кастинги и т.н.), преди да се пристъпи към планиране и реализация на проектите.

Разбира се, най-важно е решението КОЙ от проектите КАКВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ще получи, за да може да бъде осъществен. И дали ще има ощетени, неподкрепени проекти, от класираните вече?

Мълвата, която обикаля коридорите на Академията, разнася от уста на уста версията, че НЕ всички от класираните проекти, обявени официално на сайта на НАТФИЗ, ще получат финансова подкрепа. Доколкото официални правила и стандарти не са обявени. Само избрани щели бъдат подпомогнати, поради определени мотиви и по субективни критерии. Сред тях едва ли ще намерят място случайни студенти, дръзнали да се намесят в разпределението на средствата, които никой не е обявил официално колко са - както за цялата програма, така и конкретно за всеки един от класираните проекти. Дали сред печелившите ще има студенти? Едва ли! - предполагат запознати.

Не бихме искали да коментираме горното, но ще ни бъде интересно дали тази версия ще се потвърди или това са само безпочвени твърдения и хипотези.

Нюз БГ Репортер с интерес ще следи развитието по Проектна програма 2019, за да информира своевременно за обемите на финансовата подкрепа за класираните проекти и за успеха на реализираните продукции. На добър час!  <Нюз БГ Репортер>
Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg