ЗАДАВАТ СЕ ПРЕДПОСТАВЕНИ И РЕЖИСИРАНИ ИЗБОРИ В СБЖ!

21 Декември 2019г.

  • ДРУЖЕСТВО № 44 СЕ СЪБИРА ДА ИЗБИРА ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА, НО „НЕУДОБНИТЕ“ ЧЛЕНОВЕ НЕ СА ПОКАНЕНИ.
  • КОЛКО СА СЪБРАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ КОЛЕДНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР В ПОЛЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ НА КУЛТУРАТА?
  • КЛОНИРАТ ДРУЖЕСТВА ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ.
  • БЕЗ ЗАПЛАТИ В СБЖ ПРЕДИ КОЛЕДА


Автор: Иван Върбанов
София, 21-12-2019 г.

Управителният съвет на СБЖ реши да свика Отчетно-изборно събрание на 14-ти и 15-ти март 2020 година. Решението бе взето на 18-ти октомври 2019 г. - същия ден бях освободен/отзован като Главен секретар, а и в ролята си на член на УС на СБЖ, по мое желание, след депозирано заявление с мотива, че МАНДАТЪТ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО Е ИЗТЕКЪЛ ОЩЕ НА 19-ти март 2019 г.

С решението си за свикване на Общо събрание на СБЖ през март 2020 година на практика Управителният съвет удължи неправомерно своя мандат с година над периода, който е регламентиран от Устава – ръководството се избира за 4 години, не за 5.

Днес, 21-ви декември, до мен достигна информация, че 44-то дружество на СБЖ, в което и аз членувам, с председател – Председателката на СБЖ, е провело преди няколко дни своето събрание, което е имало задачата да избере свои делегатите за предстоящия изборен форум на организацията.

За насрочването и провеждането на събранието на дружеството не съм бил нито уведомен, нито поканен по надлежния ред – по телефона, по имейл или с писмо. Напротив: УМИШЛЕНО СЪМ ПРОПУСНАТ, НЕ СЪМ БИЛ ИНФОРМИРАН, НЕ СЪМ БИЛ ПОКАНЕН ДА ПРИСЪСТВАМ. За мен – по очаквани разбираеми причини. И най-важната - защото съм неудобен. Опасно е да присъствам на събранието, което може да ме посочи за делегат на предстоящия през март 2020 г. Конгрес.

ЗАЩО?

За неинформираните нека поясня, че само делегатите на Общото събрание (Конгреса) на СБЖ могат да бъдат предлагани и избирани за членове на ръководството – Управителен съвет, Председател, Контролен съвет, Етична комисия.
Сега всичко Ви стана ясно, нали?

Делегатите на Конгреса пък се излъчат по квоти от дружествата на СБЖ.

Лесно е да режисираш и предизвестиш всичко, ако си самонадеян и с цената на всичко искаш да бъде на твоето. И така: бившият Главен секретар, който е член на 44-то дружество, с председател – Председателката на СБЖ, пропуска да покани на събранието на дружеството неудобната фигура, защото има вероятност той да бъде посочен за делегат на Общото събрание, а като делегат – да бъде издигнат и номиниран за член на ръководните органи на СБЖ. Всичко е парирано с хитрия административен ход - той да не бъде уведомяван за събранието. След като не присъства пропуска всички следващи хипотетични възможности. Не може да бъде излъчен за делегат и следователно няма да може да бъде издигнат на Конгреса за каквато и да е позиция. Просто и хитро изиграно.

Ето Ви нагледна и точна схема как се предрешават и режисират предстоящите избори в СБЖ.

Елиминират се неудобните конкуренти с процедурно-административни хватки. И така се постила пътеката за така бленуваното преизбиране на шефката на СБЖ, а и членовете от постоянното присъствие в Управителния съвет.

Защото изходът от изборите по време Конгреса се подготвя/аранжира/режисира и предпоставя още сега. Защото най-важното е да бъдат подредени правилните хора за делегати. Техният глас е най-важен, защото те ще гласуват за Председател и членове на Управителния съвет. Ако те са „наши“, правилните и верни хора, то проблем няма – всичко си остава по старому, преизбираме ръководството, статуквото се циментира за още 4 години.

Естествено е, че има и други също така важни обстоятелства около „правилното“ организиране и провеждане на изборите в СБЖ. Надявам се, че журналистическата колегия ще настоява и ще изисква пълна прозрачност и тотален контрол над процеса, броенето, вида на урните, гласуването в залата и най-важното: броенето на бюлетините да става пред делегатите в залата, а не някъде другаде.

Сигнализирам публично за казуса, защото ми е любопитно какво се случва в другите дружества? Има ли подобен план и действия и към други членове на СБЖ, които с право мога да нарека неудобни?

НЕКА КАЖА СЪВСЕМ ЯСНО:

Нямам никакви планове, свързани със Съюза, защото видях от вътре много неща и със сигурност не мисля, че искам да бъда част от удобното статукво. Оповестявам нещата, за да е пределно ясно всичко и защото държа името ми да е неопетнено. Не искам да има никакви въпросителни или сянка на съмнения около моите решения, действия или позиции.


И ОЩЕ ПО КАЗУСА:

По информация на секретаря на 44-то дружеството, който е ангажиран с обявяването и комуникацията с членовете и сигнализирането им за събрание (или съответно му се разпорежда да  пропусне уведомяването на неудобните лица, което става по поръчка на шефката), сред избраните делегати, освен членове на сегашния УС е и член на рекламния отдел на Софийската опера, както и дама, която е избрана наскоро през септември за член на СБЖ, защото е близка приятелка на Председателката и явно е нужна за нейна подкрепа на Конгреса.

Дамата, която е била зам.-директор на библиотека на национална научна институция, като незаменим специалист, бе ангажирана за два продължителни периода на хонорар като консултант по дигитализирането на архивния фонд на СБЖ. Вярната приятелка е и двигател и инициатор на кандидатурата на СБЖ с проект пред фонд „Руский мир“. За кандидатурата на СБЖ са подадени документи, но без за това да е информиран УС на СБЖ или членовете на Съвета да са обсъждали темата и параметрите и кандидатурата на организацията за грантова финансова помощ от руската организация. Пак съвсем наскоро стана ясно, че проектът, който е подаден от името на СБЖ, е одобрен да получи финансова подкрепа. Очаква се да има своята реализация чрез поредица прояви в СБЖ през месец февруари 2020 г. Координатор на проекта е въпросната дама, а дейностите и средствата ще се калкулират от Главната счетоводителка на СБЖ. Провеждането на кампанията и самият проект не е ясно как ще бъдат посрещнати от членовете, обществеността и професионалната журналистическа гилдия, доколкото СБЖ по статут е национална представителна организация, която би трябвало да е равноотдалечена от партии, политически субекти и да не се поддава на влияния, да не пропагандира идейни или други външнополитически доктрини, особено в противовес на националните приоритети на развитие и ангажираност на държавата ни. Фонд "Руский мир" подпомага финансово проекти, които популяризират руския език, програми за неговото изучаване, подпомагат културно-хуманитарното сътрудничество с Руската Федерация, съдействат за въздействието на рускоезичните средства за масова информация зад граница. Подкрепата на фонда за СБЖ е обявено тук - https://russkiymir.ru/grants/status.php?PAGEN_1=5

За награда, близката приятелка на Председателката е приета за член на СБЖ и е утвърдена за такава на заседание на Организационната комисия на СБЖ от месец септември 2019 година. Какъв е журналистическият й актив, практика и реализация - не е ясно? Тъкмо обратното - такъв липсва! А на последното заседание на 44-то дружество е избрана за делегат на Конгреса. Очаквам, че е с опция да стане и незаменим член на ръководството?! Така де – да бъде опора на своята близка. (https://www.sbj-bg.eu/index.php?t=43880)

* * *

В секция „Съюзен живот“ в сайта на СБЖ (https://www.sbj-bg.eu/index.php?t=36) могат да бъдат проследени всички ходове по прегрупирането на силите, приемането и отпадането на дружества и хора. Така например от последното заседание на Организационната комисия, проведено на 18-ти декември, се вижда, че са създадени две нови дружества с номера № 10 и № 5, което по същество е клониране на съществуващото дружество № 79 в две нови разклонения, които ще бъдат оглавявани съответно от председателката и секретарката на старата организационна структура (Дружество 79), коeто не става ясно дали е закрито и кога е станало това?!

Справка на сайта на СБЖ тук – https://www.sbj-bg.eu/index.php?t=8233, показва, че :

Дружество № 79 е на СП. "БЪЛГАРСКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД"
с председател Юлиана ТОМОВА

Справка отново от сайта на СБЖ тук - https://www.sbj-bg.eu/index.php?t=44816,
показва, че вече то е разклонено, както следва:

а/ № 5 - СПИСАНИЕ ,,БЪЛГАРСКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД“, СОФИЯ, С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮЛИЯНА ТОМОВА
б/ № 10 - САЙТ ,,ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СПЕКТЪР“, СОФИЯ, С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА

Помислих си, че това се прави, за да се осигурят повече делегати, които ще гласуват в подкрепа.
Само си го помислих ...

* * *

Ветераните от сферата на културата и изкуството, които са настанени в Дома на Министерството на културата, бяха подпомогнати с набиране на средства от Коледен благотворителен базар в СБЖ. Водеща на събитието, проведено на 15-ти декември в Клуб „Журналист“, е била Искра Ангелова. https://sbj-bg.eu/index.php?t=44748

Но, нито на сайта на Съюза има информация, нито някой от ветераните, сред които и самият секретар на 44-то дружество Величко Хинов, настанен в Дома, знаят: КАКВА ТОЧНО СУМА Е СЪБРАНА ОТ БАЗАРА? КЪДЕ Е ПОСТЪПИЛА? НА КОЙ Е ПРЕДАДЕНА? ИМА ЛИ ОТЧЕТНОСТ? От публикация на сайта на СБЖ се вижда, че лично Томас Лафчис е дарил средства. Хубаво е хората от Дома да получат отговори, а и публично да бъде изнесена информация за отчетността и стойността на събраните средства. Дано се случи!

* * *
Нека добавя и още един любопитен ракурс: Събитието се е провело в Клуб „Журналист. Официално клубът е нает от фирма по договор, която оперира само територията на бара и кухнята. (Решението за обявяване на конкурс бе взето на 18-ти септември 2018 г. - https://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40628 .) Но, от името на фирмата на бара работи член на Управителния съвет, който е и на трудов договор като щатен служител на СБЖ – библиотекар. Да, има решение на УС от 13-ти април 2018 г. (https://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38984 ), с което членовете на Съвета решават да има управител на Клуб „Журналист“. Но, философията на това решение бе този управител да се грижи за събитията, които се провеждат в залата, не да извършва търговска дейност от името на фирмата.  Чудя се как дружествата, които редовно си провеждат организационните събрания точно на това място не виждат и не задават въпроси защо член на Управителния съвет, щатен служител на администрацията, работи зад бара? А може би всички си има съответното обяснение ...

* * * 

Стана ясно, че в делегацията на СБЖ, която е посетила Китай по линия на журналистическия обмен, в последната група, вместо да присъства действащ журналист (каквато е идеята на тези журналистически ротационни рейдове), е бил включен правен съветник на СБЖ. Според запознати, той е бил предложен и за член на СБЖ от водеща фигура в Управителен съвет, но към момента, за щастие, няма информация това да е било прието. Явно идеята е била юристът да бъде приет за член на Съюза, а след това и издигнат като ефективен член на ръководството?! Така неговата решаваща и водеща роля във взимането на решения за управлeнието, както и инженерната му конструкторска роля на процеси и събития в съюза, ще бъде логично официализирана.

* * *

Дано финансовото състояние бъде добро, организацията да бъде стабилна и да има своя авторитет. Но към момента данните не са позитивни. До мен достигна информацията, че за месец декември не са достигнали и липсват средства за изплащане на заплатите на администрацията.

А в структурата на щатните служители, които са на трудови договори и повечето са пенсионери, присъства и над 80-годишната портиерка, която никой не е в състояние да освободи от трудовите повинности, въпреки преклонната й възраст. Служителката е натоварена с извънредната задача да следи и докладва за всичко, което се случва в сградата, по отношение на посетителите - кой къде отива, при кого, защо, колко се е бавил, да разрешава достъпа на външни лица, да следи за отношенията между служителите и членовете. Портиерката често е и източник на разпространена от нея субективна информация, която изкривява факти и обстоятелства в изгода на определени интереси и лица. Ролята й на куче - пазач й гарантира пожизнения пост на КПП-то на СБЖ. Впечатляващи са нивата на заплащане на членовете на администрацията – съотнесено към степента им на образование или квалификация. Отговорността и политиката по отношение на човешкия ресурс се определя от работодателя – Председателката, а и от Управителния съвет. Реформи, въпреки предложенията, не можаха да бъдат проведени.

Явно, финансовите резултати, са повече от обезпокоителни и песимистични.

Предстоят интересни избори в СБЖ, нали?!

* * *
Сподели

Коментари

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.