online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

Агенцията по вписванията не заличава член на Управителния съвет на СБЖ, защото чака заявление от сдружението

14 Април 2020г.

14 април 2020 г.

Агенцията по вписванията не заличава екс Главния секретар на Съюза на българските журналисти /СБЖ/ и член на Управителния съвет, защото от СБЖ не са поискали изрично това и не са го заявили писмено, съгласно указания от закона ред. 

Това пише в официален отговор директорът на Дирекция "Длъжностни лица по регистрацията" към Агенцията по вписванията г-н Кирил Чакъров, в отговор на запитване защо все още в регистрите не е отразена промяната в обстоятелствата, касаещи сдружението, а именно: заличаването на Иван Върбанов като член на Управителния съвет. 

Ето какво пише дословно служебното лице от Агенцията по вписванията:
"Със заявление с рег. № 20200331142948 (от 31 март 2020 г. - бел.ред.) са заявени за вписване промени относно седалище и адрес на управление на сдружението и органите на управление. Към заявлението е приложен протокол от проведено събрание на управителен съвет за освобождаване на Иван Върбанов като член на управителния съвет. Това обстоятелство подлежи на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, но не е било заявено за вписване."

За да бъде извършено заличаването на Иван Върбанов като член на Управителния съвет, то това обстоятелство следва да бъде заявено за вписване от СБЖ. Към заявлението следва да се приложат и документи, удостоверяващи подлежащото на вписване обстоятелство. 

Защо обаче от журналистическата съсловна организация не го правят вече шести месец - остава загадка? Обяснения, разбира се, логично има. Или от СБЖ не разбират как да спазят изискванията на процедурата в Агенцията по вписванията, или не искат да го направят. 

Сред възможностите би могло да бъде и желанието да се пречи на Върбанов. Екс Главният секретар на СБЖ и член на УС се оттегли публично на 18 октомври 2019 г. от всички заемани от него постове заради изтичането на мандата на действащото ръководство и отказа да бъде насрочено незабавно ново изборно събрание на организацията. Мотивите си той огласи и публично чрез изявление, което бе цитирано от медиите.

Съгласно Устава на СБЖ Общото събрание избира председателя, членовете на Управителния съвет и другите органи - Етична комисия и Контролен съвет, за срок от четири години. Върховният орган на организацията - Общото събрание, избра последните членове на ръководството на свой форум, който се проведе на 14-15 март 2015 година. Настояването, за което пледираше Върбанов конгрес да бъде проведен, съгласно изискванията на закона в рамките на 2019 година, не бе спазено.

Нов конгрес бе насрочен за март 2020 година - 1 година след изтичане на мандата, но заради коронавируса и обявената епидемия от ръководството на съюза отложи отново провеждането на отчетно-изборното събрание. 

Отказът на СБЖ да направи съответните законови постъпки, за да отпише от състава на Управителния съвет на СБЖ Иван Върбанов, освен, че не отговаря на действителното актуално състояние, води и до щети за лицето, което търпи неимуществени вреди. Сред тях е и невъзможността журналистът да получи обезщетения за безработица, които НОИ трябва да му изплати. Условието е Върбанов да бъде заличен от регистрите, което ще е знак, че той не се води член на ръководството за пред властите - в унисон с фактите и настъпилите реални обстоятелства.

На 13-ти април Иван Върбанов е информирал отново ръководството на СБЖ, в лицето на председателката Снежанка Цокова Тодорова - Федотова, за необходимостта от предприемането на съответните действия от страна на сдружението и заявяване на заличаването му към Агенцията по вписванията.

Ако това не настъпи в оперативен срок, журналистът е заявил, че ще предприеме съответните действия, за да защити неговите права и законови интереси. 

Казусът ще бъде отнесен на вниманието на Международната и Европейската федерации на журналистите.

Екип на Нюз БГ Репортер
Екип на PRESS BG news agency

 

Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg