8 МИЛИОНА ЛЕВА СПЕЧЕЛИ НАТФИЗ ПО ЕВРОПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЗА ОЩЕ ОСЕМ ТЕАТЪР ОТ СТРАНАТА

1 Май 2024г.
8 МИЛИОНА ЛЕВА СПЕЧЕЛИ НАТФИЗ ПО ЕВРОПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЗА ОЩЕ ОСЕМ ТЕАТЪР ОТ СТРАНАТА | The News BG Reporter ®
Иван Върбанов — София, 1 май 2024 г.

Каква по-хубава новина от тази! Финансова подкрепа на стойност почти 8 милиона лева за НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” и осем български театъра в България. Парите идват по линия на Оперативна програма “Развитие на регионите” на ЕС.

Освен Театралната академия в София бенефициенти ще са и храмовете на Мелпомена в: Плевен за Драматично — кукления театър “Иван Радоев”, Пловдив — Драматичен театър “Н. Масалитинов”, Ловеч — Драматичния театър, Казанлък — ДТ “Л. Кабакчиев”, Велико Търново за Музикално — драматичния театър “Константин Кисимов”, Търговище — Драматичния театър.

НАТФИЗ ще бъде водещ партньор по програмата като кандидат. А в София нека добавим още два театъра, които получават финансова подкрепа: това са Сатиричният театър и Театър “Българска армия”.

Точният размер на сумата за деветте театъра е — 7 812 850 лева.

Основната цел на инвестициите е да се обнови и модернизира културната и образователната инфраструктура на посочените театри.

Нека кажем, че механизма на финансовата помощ стъпва на Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства, която със сигурност трябва да се подчертае, че е уникална и иновативна по своята същност — от гледна точка на конкретни нужди на отделни културни института като пилотен проект и съответните териториални потребности в рамките на регионите.

Интересното е и философията на подхода и самият формат на партньорството — споделяне на ресурси между идентифицираните културни обекти, които да останат във взаимовръзка и да надграждат този модел и по отношение на още други културни институти като очакванията са това да доведе до нарастващи нови партньорства, с нарастващи професионалните качествени и количествени параметри.

Сред заложените ефекти е акцентът да се подобри средата за работа на театрите и формата им на сътрудничество, като се създаде ключов регистър на материално — техническата база на сценичните обекти в 6-ти посочени планови района в страната (София, Плевен, Ловеч, Казанлък, Велико Търново, Пловдив и Търговище) и те да се развиват устойчиво като национални културни центрове.

Ключовият регистър е в основата на Стратегията за интегрирано териториално развитие за цялата страна. Обектите на културната среда ще могат да получат подпомагане именно чрез идентифицирането си в регистъра.

На база на събраната и класифицирана информация за материално — техническата база ще се подготви и задание за разработка на софтуер, който да обработва информацията на този регистър, като тя стане достъпна и обновяваща се.

С този нов дигитален инструмент Министерство на културата ще може да управлява по-ефективно и ще постигне стратегическите цели за обновяване и модернизиране на сградния фонд и сценичната механизация на театрите и всички културни институти.

Разпределението на цялата сума е, както следва: 3 640 000 лв. за театъра в Плевен, Пловдив — 1 245 000 лв., НАТФИЗ — 390 000 лв., за театър „Българска армия“ — 604 000 лв., Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“ — 437 000 лв., Ловешкия драматичен театър — 271 000 лв., Казанлък — 307 000 лв., Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново — 380 000 лв., и Драматичен театър в Търговище — 394 000 лева.

Министърът на културата Найден Тодоров заяви: „За мен това не е просто някакъв проект, който трябва да бъде подкрепен. Това е проект, който да е в основата на бъдещето не сценичните изкуства в България“.

Председателят на Съюза на артистите в България — Христо Мутафчиев направи следния коментар: „За мен основната част от работата на един такъв проект, освен съвременно оборудване на всички тези сценични пространства, е, че ще успеем да повишим квалификацията на работещите с тази техника. Целият екип на Съюза на артистите подкрепя проекта, за да можем да го доведем до успешен край и да се похвалим с една нова карта на българските театри.”

Срокът за реализацията на проекта с предвидената сума от близо 8 милиона лева е 2-годишен. Стартът по реализацията започва до два месеца. Важно е да се каже, че всеки един от театрите — участници в проекта, ще сключи отделен договор с оперативната програма и след това автономно ще работи по него.
8 МИЛИОНА ЛЕВА СПЕЧЕЛИ НАТФИЗ ПО ЕВРОПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЗА ОЩЕ ОСЕМ ТЕАТЪР ОТ СТРАНАТА | The News BG Reporter ®
(Иван Върбанов, The News BG Reporter)
Сподели

Коментари

Изпрати