СТАРТ НА КАМПАНИЯТА ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ, ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР ВИКТОР СТОЯНОВ ЩЕ РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТИТЕ В РЕСОРА

8 Февруари 2024г.
170714209268922.jpg

ИВАН ВЪРБАНОВ

На 5 февруари 2024 г., в Министерството на културата бе подписан Меморандум за партньорство при провеждане на кампания за медийна грамотност. С реализацията на конкретно тази ресорна политика е натоварен заместник - министърът на културата - Виктор Стоянов.

Подписи под официалния документ положиха министърът на културата Кръстю Кръстев, председателят на Съвета за електронни медии Соня Момчилова, генералният директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, председателят на Сдружение „Коалиция за медийна грамотност“ Кристина Христова и изпълнителният директор на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО Анна Танова.

Европейска директива за аудиовизуални медийни услуги регламентира България да насърчава и да реализира конкретни мерки за развитието на умения за медийна грамотност. 

А какво по същество е медийна грамотност? Тя включва в себе си уменията, познанията, усета и  възможността на всеки да потребява медийно съдържание в интернет по най-безопасния начин, да знае какво чете, да е наясно кой му говори през дадена медия или платформа, какви са интересите на издателя и съответно влиянията в производството на информацията, да може да различава фалшива новина от обективна информация, да знае кои са достоверни източници на новини и информация, кои са медийните организации и брандове, които гарантират качеството на съдържанието. Важно е и хората да са информирани за етичните и професионални медийни и журналистически стандарти, за да могат да оценяват ефективността и отговорността при списването на новини и медийно съдържание, което те потребяват. 

Именно в тази посока ще работят институциите, които ще бъдат координирани от заместник - министър Виктор Стоянов, за да се повиши компетентността и грамотността на гражданите по отношение на медиите и потребяването на тяхното съдържание. Дейностите предвиждат разгласяване на принципите на Етичния кодекс на българските медии, на нормите за работа, правилата за регулиране и контрол. 

В началото на кампанията и действията на партньорите в тази кампания ще бъдат произведени клипове, които ще звучат в ефира на БНТ и БНТ - двете обществени медии. Очаква се също така различни форми и инициативи, които да помогнат на публиката да навлезе в спецификата на медиите и журналистиката, за да може всеки един потребител на съдържание да е в състояние да преценява дали дадена медия говори истината или е спестява, ограничава, изкривява или цензурира и в каква степен.

Гражданите също така трябва да осъзнаят, че интернет е алтернатива и многообразието от медии е един от механизмите за преодоляването на филтри към истинността на съдържанието, доколкото конкуренцията обуславя и наличието на свобода и възможността достоверните новини да достигат свободно през различни медийни канали и чрез гласа и перото на много журналисти.  На добър час на кампанията!(И. Върбанов, София)


Сподели

Коментари

Изпрати