The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

"Свободната" австрийска преса се обърка на два пъти в броя на протестиращите във Виена в неделя

2 Февруари 2021г.

Константин Лазаров
Виена, 01-02-2021
Специално за Нюз БГ Репортер


Въ мрачния недѣленъ следобѣдъ на 31.01.21  20 000 протестиращи се събраха, за да изразятъ своето негодувание срещу неправомѣрнитѣ действия на правителството, сведени съ целъ ограничаване на гражданскитѣ права въ името на наложената короно-вирусна пландемия.

Хрониката на събитията потвърди законния искъ на протестиращитѣ.

Протестътъ бѣ извиканъ отъ консервативната опозиция, но къмъ него се присъединиха и съвсемъ спонтанни групи и граждански инициативи, както и недовони,  и  бѣ насроченъ за недѣля отъ 14.00 въ центъра на Виена предъ Двореца.

Първоначално демонстрацията бѣ разрешена, тъй като законовата база въ демократичнитѣ държави, позволява събиранията на граждани, съ целъ протесть, когато той е предварително обявенъ.

Предусещайки идущето напрежение,  много отъ гражданскитѣ инициативи, преформулираха въ мрежата за социални контакти,  протеста си, като „свободна разходка въ града“, за да избѣгнатъ излишнитѣ усложнения и евентуални неправомѣрни забрани. Масивното присъствие на полицията съ около 150 коли и 100 - тици полицаи, обяви протеста въ 14.30 за неразрешенъ !

Последвалата акция по затварянето на центъра на Виена, чрезъ жива верига, бѣ отъ страната на Двореца, както и отъ двѣтѣ страни на срещулежащитѣ Художествено-исторически и Природо-наученъ музеи. Идѣята на акцията бѣ да се изтласкатъ демонстрантитѣ въ страничнитѣ улици, по които движението бѣ умишлено допуснато, само отъ патролиращи коли , съ целъ разбиването и разпръскването на събралитѣ се.

Естествениятъ ходъ на протеста обаче изви около центъра на града и плавно премина по периферията му, като продължи до 19.30.

Още отъ самото начало държавнитѣ СМИ не отразиха правилно и достовѣрно събитията като обвиниха протестиращитѣ за „дѣсни екстремисти“, независимо, че голѣма часть отъ недоволстващитѣ бѣха анархисти, лѣви симпатизанти, представители на различни евангелски  християнски деноминации, езотерични сдружения, семейства съ дѣца, най-обикновени граждани, както и голѣмо число любопитни зяпачи.

ВИЖТЕ КАК "СВОБОДНАТА" ПРЕСА В АВСТРИЯ ПРОМЕНИ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ТИРАЖА СУТРИНТА БРОЯ НА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ
ОТ 10, 000 ЧОВЕКА В 8 ЧАСА - НА 5, 000 ЧОВЕКА В 9 ЧАСА/ 

На следващия день въ 08.00 пресата излезе отново съ невѣрни данни съ занижени цифри на протестиращитѣ, а въ 09.00 пресата поднови даннитѣ съ още по -  невѣрни.

Остава отворениятъ въпросъ – до колко и до кога може да се вѣрва на официалната преса?
Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg