online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

СВЕТОВНАТА БАНКА РАЗШИРЯВА НАЕМНИТЕ ПЛОЩИ НА ОФИСА СИ В СОФИЯ

29 Април 2020г.
НЮЗ БГ РЕПОРТЕР

Предвижда се увеличаване на наеманите площи в дългосрочната локация на офиса на Световната банка в Република България с 650 кв. м. Разширението е във връзка с намеренията на Банката да увеличи спектъра на дейностите, предоставяни в открития през юли 2019 г. офис в гр. София. Това бе записано в текстовете, които изменят подписаното на 12 април миналата година Споразумение между правителството и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка).

Освен основни услуги по ИТ поддръжка, разработване и доставяне на услуги и продукти с висока добавена стойност, се планира структуриране и на други функционални звена в областта на финансите (счетоводство и трежъри), човешките ресурси, възлагането на поръчки, корпоративната сигурност. По този начин офисът в София ще допринесе за по- доброто разпределение на ресурси и хора в изпълнение на мисията на Банката за изкореняване на бедността и засилване на споделения просперитет.

Разширяването на дейностите на Световната банка в България ще има положително влияние върху икономическата среда в страната, като ще способства за осигуряването на работни места за висококвалифицирани специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност. 

Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg