online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

Проф. Кирил Романски с Гранд При за цялостен принос от Националните медицински награди 2020

15 Май 2020г.
Проф. Кирил Романски с Гранд При за цялостен принос  от Националните медицински награди 2020
Неврохирургът проф. д-р Кирил Романски ще бъде удостоен с Голямата награда за цялостен принос в развитието на медицината на шестото издание на престижните NATIONAL MEDICAL AWARDS 2020. Церемонията ще се състои на 25 юни в хотел Маринела, научи Нюз БГ Репортер.

Професор Романски има дългогодишна практика във всички сфери на неврохирургията, най-вече съдовата неврохирургия и невроонкологията при локализации в критични зони, както и някои зони на вертебралната и перифернонервна хирургия, хирургия на болката.   

Роден на 24.05.1943 г. в Плевен, той завършва висше медицинско образование през 1969 г. във ВМИ София с успех от държавни изпити - 5.80. Започва работа като асистентент в катедра Анатомия на ВМИ София 1970-1973 г., като същевременно е доброволен сътрудник в Клиниката по Неврохирургия през 1971-1973.

От 1973 до 2018 е в неврохирургията на МУ София и доброволен сътрудник в катедра Анатомия 1973-1995.

Работи като асистент, старши асистент и главен асистент в неврохирургичните клиники на Александровска болница, НИНПН - 4-ти км, Институт Пирогов - 1989-1991, Клиника Ибн Сина Кувейт - при МУ Кувейт 1991-1993, УМБАЛ Ив. Рилски 1996-2018, ВМА София -2011 и 2018-2020.

Специалността му по Неврохирургия е придобита през 1978 г., а научно образователните му степени - КМН /доктор/ през 1982 с дисертационен труд: "Утрастуктура на субталамусното ядро и някои от връзките му"/ експериментално проучване/.
ДМН през 1998 г. с дисертационен труд: "Микрохирургична анатомия и хирургични резултати при мозъчни аневризми"/патологоанатомично и клинично изследване/, доцент по Неврохирургия - през 1989 и професор по Неврохирургия- 2000 г.

Преподовател е по Анатомия и Неврохирургия обучение на студенти и специализанти по неврохирургия, неврология и др., ръководене на кръжок по Неврохирургия за студенти.

Научноизследователска му дейност е в 3 основни направления:
1. Експериментална невроанатомия и неврохирургия: Изследване на ултраструктурата на мозъчни ядра и връзките им с други територии на мозъка. Ултраструктурни проучвания на мозъчната кора - сивата субстанция и бялото вещество след венозни оклузии -венозни инфаркти.;
2. Микроскопски изследвания на мозъчните съдове при случаи с мозъчни аневризми- патологоанатомичен материал.;
3. Клинични изследвания в различни сектори: съдова неврохирургия, невроонкология, възпалителни заболявания на ц.н.с, функционална хирургия/хирургия на болката и др./ вертебрална неврохирургия, хирургия на периферната нервна система и др.
Някои от резултатите / основно в експерименталните проучвания/ са високо оценени и цитирани в чуждестранната литература/.
Над 250 съобщения,  самостоятелни и в колективи, цитирани - над 300. Импакт фактор - около 30.
По значими публикации -  в Brain Res., Neurosci. Lett., J.Neurol.Sci., J.Hirnforsch., Anat.Embryol. Zentralbl.Neurochir. Clin.Neurol.Neurosurg.

И още от професионалната му кариера:
Ръководител Катедра Неврохирургия 2000-20008;
Член на факултетен съвет 2000-2008;
Член на Академичен съвет 2004-2008;
Член на Специализиран съвет по Хирургия и Анестезиология и секретар;
Член на ВАК /по Хирургия;
Национален консултант по Неврохирургия 2000-2010;
Членства в професионални организации: Българско научно дружество по Неврохирургия/почетен член/, EANS, WFNS и др.

Специализации: стипендиант на Max-Planck Insitute fur Hirnforschung- Frankfurt-Main Germany1974-1975. Кратки специализации в САЩ 1990, 2010, 2013/като наблюдател/.  

По време на церемонията на NATIONAL MEDICAL AWARDS 2020 ще бъдат отличени лекари за хуманизъм и отговорност, болници, клиники и медицински екипи, с доказани значими постижения в областта. Номинации ще бъдат направени от браншови организации и от специализирани медии, както и ресорни журналисти.

Организатор и инициатор на събитието е агенция за публични комуникации VIP COMMUNICATION PR. Партньори на събитието са големите медицински огранизации от всички сфери на медицината. 

Сред призьорите от досегашните издания на конкурса са: Акад. д-р Богдан Петрунов, проф. д-р Александър Чирков, проф. Д-р Николай Петров, проф. д-р Ивайло Търнев, проф. д-р Владимир Данов, акад. проф. д-р Екатерина Титянова, д-р Радосвет Горнев от Болница Лозенец, проф. д-р Николай Габровски, проф. Григор Горчев от МУ Плевен, д-р Ивайло Христов от Медика Албена, д-р Станимир Сираков от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, д-р Славомир Кондов, д-р Галинка Павлова от БЛС, акад. Дамян Дамянов, проф. Младен Григоров, д-р Иво Петров, доц. д-р Васил Каракостов, Проф.д-р Венцислав Цветков от Болница ЕВРОПА, проф. д-р Георги Чернев, д-р Валентин Ангелов, НК Детско здраве – УМБАЛСМ „Пирогов“, доц. Георги Хубчев от АГ УМБАЛ Дева Мария -Бургас, доц. д-р Венелин Герганов, д-р Николай Брънзалов (НСОПЛБ), Д-р Зоя Кунева, Клиника по неврохирургия УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ – София, д-р Петър Узов, д-р Илиян Шандурков от Очна Клиника Вижън – София, проф. д-р Силвия Чернинкова от Александровска болница – София, проф. д-р Тошко Лисичков, д-р Нина Янчева, д-р Захари Захариев, д-р Майя Милева, доц. д-р Петя Димова, д-р Кр.Минкин, многопрофилна болница „Света АННА“ София, “Александровска болница“, ACIBADEM CITYCLINIC, МБАЛ „Токуда Болница София”, УМБАЛ „Сърце и мозък“ Плевен, NEO CLINIC, МЦ „Медика – Албена“, Очна клиника „Вижьн“ и др.  

Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg