The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

Прокуратурата на Република България и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ще си сътрудничат

20 Януари 2021г.
Нюз БГ Репортер | Главният прокурор на Република България Иван Гешев и генералният директор на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) Виле Итала подписаха споразумение за административно сътрудничество между двете институции. Споразумението цели повишаване защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, засилване на сътрудничеството в борбата срещу измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, защита на репутацията на европейските институции чрез разследване на сериозни нарушения в тях. Документът предвижда обмен на информация при спазване на съответните правила за поверителност и защита на личните данни, оперативно съдействие и обучение. В тази връзка г-н Виле Итала каза: “ Изкореняването на измамите и корупцията е от изключително значение, особено, когато това би защитило репутацията на Европейския съюз и неговите институции, и същевременно би гарантирало, че бюджета на ЕС се усвоява правилно, там, където трябва с цел подобряване на благосъстоянието на европейските граждани. Ние споделяме тази цел, както с прокурорите от България, така и с всички останали в ЕС. Уверен съм, че това ново споразумение ще доведе до още много успешни разследвания в бъдеще.” OLAF ще предоставя на прокуратурата окончателни доклади от разследвания, свързани с Република България, придружени от препоръки на генералния директор на OLAF и други относими документи. Двете страни ще се подпомагат взаимно и в оперативните дейности от общ интерес. Сключеното между ПРБ и OLAF споразумение не обхваща правната взаимопомощ или други форми на съдебно сътрудничество по наказателни дела и не засяга бъдещото сътрудничество на партньорите с Европейската прокуратура.
Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg