online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

Поучителни извадки от лекциите на Учителя Беинса Дуно

2 Март 2021г.
Поучителни извадки от лекциите на Учителя Беинса Дуно

"Помнете: Бог е с вас. Ако майка ви и баща ви се откажат от вас, Бог няма да се откаже. Той ви е записал на дланта си и всякога мисли за своите деца." - Учителя

.

Един американски мисионер пътувал от един град в друг, да проповядва Словото и да събира пари за бедните. Трябвало да мине през една гъста гора. 

По едно време той почувствал голям страх, голяма вътрешна мъчнотия и слязъл от коня да се помоли на Господа. После се качил на коня и продължил пътя си. Изведнъж той видял пред себе си човек, с пушка в ръка, който се готвел да стреля, но не стрелял. Мисионерът не се уплашил, спокойно минал през гората. 

След няколко години го повикали при един умиращ. Преди да започне молитвата, умиращият му казал:
- Познаваш ли ме, кой съм аз?
– Не те познавам. –
 Аз съм онзи разбойник, който те срещнах в гората и мислех да те убия, за да те обера. 

– Защо не изпълни желанието си?
– Когато ти слезе от коня си да се молиш, до тебе седеше бял човек на бял кон, добре въоръжен. Аз не посмях да те убия, уплаших се и се отказах от намерението си. 

Казвам: Разбойникът видял Господа, а мисионерът не Го видял. Другите хора виждат Господа около вас, а вие не Го виждате. – Какво виждате вие? – Само мъчнотиите си.

Една млада сестра дойде да ми разправя мъчнотиите си.
Казвам: - Ти виждаш само мъчнотиите си, а аз виждам един бял човек до тебе, на бял кон и силно въоръжен.
Сестрата казва: - Едва се освободих от мъчнотиите си.
– Благодари на белия човек. Разбойникът не може да стане светия, но се страхува от белия човек на белия кон.

Помнете:
Бог е с вас. Ако майка ви и баща ви се откажат от вас, Бог няма да се откаже. Той ви е записал на дланта си и всякога мисли за своите деца. 
Всяко желание се постига точно навреме. Като знаете това, не се обезсърчавайте. 
Грешките и неуспехът ви се дължат на това, че искате желанията ви да се реализират веднага. Това е невъзможно.
 

Ще дойде ден, когато желанията ви ще се постигнат.
– Кога?
– Не казвам кога. Важно е, че всичко ще стане. 

И богати ще станете, и учени, и музиканти.
– Стари сме.
– Ще се подмладите. 

Знаете ли, какво ще стане с вас, ако не използвате това, което ви е дадено днес?
 – Какво ще стане?
– Неизползваното добро ще се превърне на зло; използваното зло ще се превърне на добро.

Учителя

"Окото на любовта", Утринно слово.

Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg