От 31 декември 2020 г. България ще получава газ от Азербайджан временно по алтернативен маршрут

22 Декември 2020г.
Нюз БГ Репортер | От 31 декември 2020 г. до 1 октомври 2021 г. България ще получава природен газ от Азербайджан временно през точката на доставка „Неа Месемврия“ в гръцката газопреносна система. На днешното си заседание правителството одобри доклада на министъра на енергетиката Теменужка Петкова за предприемане на действия за подписване на необходимия пакет документи, свързани с промяната на маршрута. Целта на решението е да се гарантира сигурността на снабдяването с природен газ за страната и региона. „Булгаргаз“ ЕАД има подписан договор с азербайджанската нефтена компания SOCAR (впоследствие заместена в договора от „Азербайджан газ съплай къмпани“) за доставка на 1 млрд. куб. м. природен газ годишно от находището Шах Дениз 2 за срок от 25 години. Доставките трябва да стартират от 31 декември 2020 г. Договорът е сключен в изпълнение на политиката на българското правителство за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, с цел гарантиране сигурността на доставките и постигане на конкурентни цени за българските потребители. Основна роля в изпълнението на този приоритет има изграждането на Междусистемната газова връзка Гърция – България (IGB), тъй като реализацията на проекта IGB ще създаде условия за реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ за България и Югоизточна Европа. Изграждането на интерконектора IGB отваря допълнително трасе към Южния газов коридор между пазарите на Югоизточна Европа и Централна Източна Европа и по този начин осигурява достъп до алтернативни трасета и източници за доставка на газ. В резултат от неговото изпълнение, като част от развитието на Южния газов коридор, България и съседните й страни ще имат достъп до алтернативни доставки от Kаспийския регион, както и до съществуващи или бъдещи терминали за втечнен газ. Точката на доставка по договора с Азербайджан е точката на свързване между TAP и IGB - Комотини, Гърция. Поради забавяне изграждането на проекта IGB, в резултат на пандемията от COVID-19, към настоящия момент тази точка на доставка не е налична. След проведени преговори и постигнато съгласие, за временна възможна точка на доставка е определена ИТ „Неа Месемврия" - точката на свързване на газопровода TAP с гръцката газопреносна система на DESFA.
Сподели

Коментари

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.