online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

Одобрени са промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

22 Декември 2020г.
Нюз БГ Репортер | Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Законопроектът има за цел постигане на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство със заключенията в изготвения в края на 2019 г. доклад за Националната оценка на риска в тази област, както и с изискванията на член 4 от Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение на категориите лица, чрез дейността на които е особено вероятно да се извършва изпиране на пари или финансиране на тероризъм. С промените се предлага отпадането на тази част от задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари, които не са сред задължителните категории, посочени в Директива (ЕС) 2015/849, и по отношение на които докладът за Националната оценка на риска не идентифицира рискове, които да обосноват необходимостта от това те да бъдат задължени да прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Въвеждат се и измененията на Директива (ЕС) 2015/849, направени с Директива (ЕС) 2019/2177, относно новата роля на Европейския банков орган при предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Предлаганите промени ще доведат до намаляване на административната тежест за категориите лица, които ще отпаднат от кръга на задължените субекти и до повишаване на ефективността на контрола по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg