Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването

23 Декември 2020г.
Нюз БГ Репортер | Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер на 150 000 000 лв. Целта е осигуряване на финансов ресурс за заплащането на: Закупуване на ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, в размер на 105 000 000 лева; Субсидии за болнична помощ за поддържане готовността на лечебните заведения за оказване на медицинска помощ през периода на обявена извънредна епидемична обстановка и осигуряване на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан Коронавирус в размер на 45 000 000 лв. С друго правителствено постановление по бюджета на МЗ се одобряват допълнителни разходи в размер до 19 440 000 лв., предназначени за закупуване на лекарствения продукт ремдесивир за лечение на COVID-19. Предвид извънредните обстоятелства в усложнена епидемична обстановка и с оглед защита на здравето на пациентите, се налага своевременното осигуряване на лекарствения продукт ремдесивир. Министерският съвет одобри също допълнителни разходи в размер на 14 300 000 лв. за изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа. Целта е подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България.
Сподели

Коментари

Изпрати