online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Е РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ВКЛЮЧВА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА В БРУТНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

29 Юни 2020г.
НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Е РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ВКЛЮЧВА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА В БРУТНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ


Иван Върбанов
София, 29 юни 2020 г.

Може ли работодателят да включва ваучери за храна в брутното възнаграждение?
Този въпрос зададохме на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда".
Отговорът: Категорично - не! Това е абсолютно незаконосъобразно.
Ако има такива констатирани случаи, от инспекцията препоръчват да бъдат сезирани, за да извършат незабавна проверка и да наложат санкции на съответния работодател.

От Главна инспекция по труда коментираха за Нюз БГ Репортер, че за съжаление такива незаконосъобразни практики не са рядкост. Особена днес, когато, заради пандемията много хора са на борсата по труда, а работодателите се възползват от трудните обстоятелства.

Да, ваучерите могат да бъдат инструмент за стимулиране на работниците, но те са вид социална придобивка. На стойност до 60 лева са необлагаеми. Именно затова този инструмент е привлекателен за работодатели, които искат да спестя някой лев. 

От Инспекцията уточняват, че при заявено привеждане на трудово възнаграждение по банков път, то работодателят не трябва да практикува изплащане на пари на ръка, по ведомости и т.н., което е белег за нерегламентирани практики, двойно счетоводство или укриване на финансови потоци пред институцията и държавата.

Счита се, че ваучерите за храна са част от социалните придобивки и са инструмент, съвместим с изплащане на допълнително материално стимулиране /ДМС/.

Таня Павлова - Главен счетоводител от правна кантора "Русков и колеги" обяснява казуса така:
"Социалните разходи за компанията представляват различни социални придобивки, които се дават на работниците и служителите извън тяхното възнаграждение по трудово правоотношение или договор за управление. Те не представляват възнаграждение за положен труд и нямат връзка с размера на възнаграждението. За да се третират като социални разходи, тези придобивки трябва да бъдат на разположение на всички работници и служители, а не само на определена част от тях. Най-общо социалните разходи се разделят на такива, предоставени в натура и съответно такива, които по своя характер не са в натура. Също така те могат да бъдат дадени пряко (ползата от тях е  индивидуална за конкретно лице, например карта за спорт , допълнително здравно осигуряване) и такива, които не се дават пряко, а от тях се възползват всички служители и ползата е обща, например поддържане на фирмена база за почивка и отдих."

И така: възнагражденията за положен труд се изплащат само в парични средства.
Ваучерите представляват социална придобивка, която се дава на работниците извън тяхното възнаграждение по трудово възнаграждение.

При констатиране на незаконосъобразни дейности и практики от страна на работодател - законовият път е сезиране на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Споровете подлежат на съдебен контрол.

Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg