НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ С ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МОДЕРНИТЕ ДИГИТАЛНИ ПРАКТИКИ

10 Юни 2024г.
НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ С ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МОДЕРНИТЕ ДИГИТАЛНИ ПРАКТИКИ | The News BG Reporter ®
НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ С ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МОДЕРНИТЕ ДИГИТАЛНИ ПРАКТИКИ | The News BG Reporter ®
Иван Върбанов, София, 10.06.2024 г. /

Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография ще бъде домакин на Интерактивна изложба и конференция, които са посветени на модерните практики и методите на дигитализация, дигитална реставрация и презентация на стари фотографии. Двете събития ще се състоят в „Пленарна зала“ на Националния исторически музей в София от 10:00 ч. (конференцията) и от 18:00 часа (изложбата).

В конференцията ще се включат специалисти от цял свят в областта на фотографията и реставрацията. Предвижда се да бъде издаден сборник с доклади от участниците в конференцията, които да бъдат публикувани.

Интерактивната изложба ще демонстрира примери на съвременен и модерен начин за представяне на дигитализирани изображения. Идеята на изложбата е да демонстрира модерен подход и стилистика в презентирането на старинни фотографии, които да отговарят на съвременния информационен език. Художествените проекти на изложбата ще представят холограмни проекции, 3Д мапинг и др.

Конференцията и изложбата ще отбелжат финала на проект по програма Еразъм+, KA220-VET – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение. Основната цел е систематизирането, интегрирането и популяризирането на съвременни практики на дигитализацията, реставрацията с помощта на новите технологии и представянето на старинни фотографии. Програмен акцент е откриването и включването на фотографски колекции в дигиталния Европейски информационен фонд.

Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София е бенефициент на проекта в партньорство с Университета Бартин, Турция; Центъра за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии, България; Държавното техническо училище, Рига, Латвия; Обществената библиотека „Георг Баритиу“, Брашов, Румъния и „Студентско общество за компютърно изкуство“, България.

Проектът се стреми да повиши уменията и майсторството на фотографи, архивисти, ръководители на малки фотоателиета, фотоархиви, студенти и преподаватели в областта на фотографията, библиотекари от малки библиотеки, архиви, читалища, музеи, манастири и други, работещи в областта на дигитализацията и съхранението на снимки чрез обучение и ресурси, като по този начин се гарантира дългосрочното съхранение на тези важни културни и исторически артефакти.

Идейната концепция е съобразена с изискванията на Европейския съюз за достъп до информация, за опазване и удължаване живота на специализираните фото колекции. Като резултат от усилията на всички партньори е създаването на комбинирана универсална и визуална образно-информационна система.

Бяха създадени обучителни ресурси, филм, ръководство, отворена онлайн платформа за обучение и комуникационен канал, които ще открият нови перспективи пред културния и образователен сектор в съответните страни, като начин за повишаване на нивото на знания и умения за дигитализация на старинни фотографии.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация/материали не представлява одобрение на съдържанието, отразeни са гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всякаква употреба, както и за информацията, съдържаща се в нея.
НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ С ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МОДЕРНИТЕ ДИГИТАЛНИ ПРАКТИКИ | The News BG Reporter ®
НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ С ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МОДЕРНИТЕ ДИГИТАЛНИ ПРАКТИКИ | The News BG Reporter ®
НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ С ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МОДЕРНИТЕ ДИГИТАЛНИ ПРАКТИКИ | The News BG Reporter ®
Свързани новини:
Сподели

Коментари

Изпрати