Platform for Independent Journalism

МУЗИКАУТОР ОТЧИТА РЪСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ АВТОРСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

28 Април 2020г.
Нюз БГ Репортер
София, 28 април 2020 г.

Музикаутор отчита постоянен тренд на нарастване на приходите от авторски възнаграждения, като през 2019 г. сдружението е събрало рекордните 8 490 270 лева. 

Ръст на събраните авторски възнаграждения се наблюдава в почти всички сектори. 

През 2019 г. Музикаутор събира със 72% повече приходи от дигитално използване на музикални произведения спрямо предходната година. Постъпленията са в размер на 353 339 лв., а 76,2% от тях са от дигитални платформи, като основната част са приходи от YouTube. През изминалата година Музикаутор сключи договор с водещата платформа за видеосподеляне за по-високи авторски възнаграждения, като лицензира репертоара на своите членове не само за територията на България, но и за Германия, Великобритания, Испания, Гърция и Турция.

Секторът на концертите също отчита рекордни приходи – с 36% повече спрямо 2018 г. те са в размер на 689 615 лв. Основно предизвикателство за Музикаутор бяха порочните практики на редица организатори на концерти, които през годините ощетиха носителите на авторски права върху музиката с над 1,5 млн. лева. През 2019 г. Музикаутор и представителната организация „Сцена Музика“ стартираха разговори за решаване на проблемите и изсветляване на сектора, които доведоха до споразумението и новата тарифа от 2020 г. за авторските възнаграждения при организирането на концерти.

От сектора на сателитните, кабелни и интернет оператори е събрана сумата от 1 095 279 лв., което е с 84% повече спрямо предходната година. Ръстът се дължи на отпадане на отстъпки за тези оператори поради голямо забавяне на плащанията, но и поради по-високия брой абонати, които са декларирани в отчетния период. Напомняме, че отчитането на занижен брой абонати бе практика в предишни години и този сив сектор се отразяваше на размера на авторските възнаграждения.

Сериозен ръст от 44% се отбелязва при лицензирането на механични носители въпреки тенденцията от последните години за спад в продажбите на физически носители. Приходите от механични права за 2019 г. са 132 570 лв. Освен компакт дискове в този сектор Музикаутор лицензира музикални играчки, сървъри и други устройства, върху които се записват и съхраняват файлове с музика.

Все още плавно нарастват възнагражденията от сектора на туризма и търговията, като през 2019 г. те са в размер на 1 304 530 лв. Музикаутор продължава да работи за обхващане на пазара и нарастване на броя на лицензираните обекти. Тази тенденция следва да се засили с оглед въведените от 2019 г. контролни функции на общините за наличието на музикални лицензи в туристическите и търговски обекти.

Предизвикателство пред Музикаутор е актуализирането на тарифата за телевизии.
Приходите през 2019 г. от този сектор отбелязват спад и са в размер на 2 762 894 лв. В същото време в контекста на другите европейски пазари авторските възнаграждения от телевизионно използване в България са силно подценени. Заедно с това Музикаутор с тревога отчита забавяне на плащанията от страна на Българската национална телевизия, въпреки че тя е основен ползвател на музика и то на българско творчество, което следва да насърчава и подкрепя.

Приходите от радиостанции през 2019 г. са с минимален ръст, като са събрани 1 698 918 лв. Все пак в сектора се наблюдава позитивна тенденция за намаляване на размера на забавените плащания от радио операторите.

През изминалата година усилията на Музикаутор бяха фокусирани в разработката на новия софтуер и изграждане на базата данни на новата система MUSIT. Очакванията са, че софтуерът ще автоматизира голяма част от процеса по разпределение на събраните авторски възнаграждения и ще даде редица онлайн функционалности за удобство на членовете на сдружението.

Музикаутор продължава да търси и намира форми за защита на авторския труд чрез предложения за законодателни промени, които популяризира със своите кампании. Музикаутор разбира, че процъфтяваща музикална индустрия в България може да има, ако има стимул за българските автори да генерират ново и все по-добро творчество. Това е и смисълът на работата на Културния фонд на Музикаутор, който през 2019 г. финансира проекти на 85 български автори с над 300 000 лева. От тях 60 000 лева бяха целево отделени за млади автори.

През 2019 г. Музикаутор проведе проучване за наличието на квоти за местна музика в медиите в други държави. То показа че подобни механизми съществуват на много места, сред които Полша, Словения, Дания, Швейцария, Великобритания, Естония, Португалия, Белгия, Франция, Унгария, Словакия, Македония, Нидерландия, Украйна и други. Музикаутор също инициира национално представително проучване за нагласите на българското общество към българската култура и музика, проведено от агенция „Алфа Рисърч“. Според него 72% от хората искат да слушат в българските медии повече музика на български език и имат очаквания 6 от 10 песни да са български. Това доведе до предложенията на Музикаутор за законово въвеждане на 1/3 квота за българска музика и кампанията от 2020 г. „Обичам българската музика“.

Сподели

Коментари

Изпрати