МУЗЕИТЕ С ЕКСПОЗИЦИИ НА ОТКРИТО ОТВАРЯТ ВРАТИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

7 Май 2020г.
Посещения на музейни обекти на открито се допускат при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. Това е записано в заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев РД-01-250 от 05.05.2020 г. - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/05/rd-01-250-05052020.pdf

От Министерството на културата вече са изпратени методически указания за работа към музеите, художествени галерии и културни институти в областта на културното наследство. Според тях са допустими посещенията на музейни обекти на открито, включително на експозиции, представени на открити пространства и разглеждане отвън на недвижими културни ценности, при спазване на противоепидемичните мерки и необходимата социална дистанция.

Масовите мероприятия, беседите за групи и достъпът на посетители до експозиции в сгради остава забранен.

Всеки музей, културен институт или организация с дейности в областта на културното наследство самостоятелно преценява кога ще има готовност да осигури достъп до експозициите си. За целта е необходимо да се създаде организация, свързана с регулирането на броя посетители, гарантиране на социалната дистанция от не по-малко от 1,5 метра, защитна екипировка за служителите, периодична дезинфекция на помещения и повърхности и други, съобразно мерките, предвидени в заповедите на министъра на здравеопазването и публикувани на сайта на МЗ, с които се налагат или облекчават противоепидемични мерки.

Указанията за посещение на експозициите, разработени от съответните музеи, следва да бъдат поставени на видими за гражданите места - до входа и касите, а при необходимост - и на други подходящи места, включително публикувани на интернет страниците на институтите и техните профили в социалните мрежи.

Допускането на посетители до музейни обекти на открито е едно от исканията на директорите на културните институти в страната, изразено по време на работна среща с министъра на културата Боил Банов, проведена чрез видеоконферентна връзка на 23 април. Става въпрос за музейни институти с експозиции на открито като РЕМО – „Етър“ - Габрово, НИАР - Плиска, Мадара, Царевец, Трапезица и други, при които големите паркови площи и пространства позволязат спазването на препоръките на Министерството на здравеопазването. Основният проблем пред тях към настоящия момент е липсата на посетители и съответно спиране на приходите от собствена дейност, които, колкото и да са минимални, биха помогнали за съхраняването на работните места и поемане на част от разходите за издръжка.

На срещата с екипа на Министерството на културата присъстваха членовете на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“ и председателят на УС на Националното сдружение на общините в република България (НСОРБ) инж. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново. В разговора беше обсъдена и необходимостта от взаимодействие на културните институти по места с общините, които да включат музеите в своите Планове за действие в полза на подпомагане възстановяването на обществения и културния живот в регионите.

Към момента, освен осигуреното финансиране по стандарти, културните институти имат възможност за кандидатстване по програмите на Национален фонд „Култура“ и на Министерството на културата с проекти, които да осигурят допълнителна възможност за възстановяването на сектора в близко бъдеще. Допълнителна възможност предоставя Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, която се осъществява със средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн и чиято цел е подпомаганвето на реализацията на различни творчески проекти и привличането на нови публики.

Екипът на Министерството на културата призовава гражданите, посещавайки планините и парковете, да не забравят, че музейните обекти на открито са отлична възможност не само за разходки, а и за обогатяване на знанията на деца и възрастни. За осигуряване безопасното посещение до музейните обекти ръководствата на културните институти ще имат нужда от известно време за подготовка преди отварянето им. Гражданите следва, преди посещението на музейните обекти, да се информират от електронната страница на съответния културен  институт за кога е планирано отварянето на обектите и какви са изискванията при посещение.

Очакват Ви!
Сподели

Коментари

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.