online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

Мая Манолова внесе промени за ограничаване вноса на боклук

21 Април 2021г.
Мая Манолова внесе промени за ограничаване вноса на боклук
НЮЗ БГ РЕПОРТЕР

Председателят на парламентарната група „Изправи се! Мутри вън!“ Мая Манолова внесе промени в Закона за управление на отпадъците с цел ограничаване вноса на боклук.

С промените се намаляват сроковете за съхраняване на опасни и неопасни отпадъци от съответно 1 година и 3 години на шест месеца.

През последните 7 години вносът на отпадъци в България с цел съхранение и третиране се е увеличил 15 пъти. Навсякъде в страната се създава опасност от безсрочно струпване на отпадъци, включително в близост до населените места, без ясна перспектива за тяхното унищожаване, посочва Манолова в мотивите към законопроекта.

Площадки за съхранение в Плевен, Батак, Стара Загора, Бургас, Варна са разположени в близост до жилища или питейни водоизточници и не отговарят на основни правила за безопасното съхранение на боклука, допълва тя.

Текстовете предвиждат режимът на мълчаливо съгласие за разрешение или регистрация на дейности с отпадъци да се замени с режим на мълчаливия отказ.

Манолова ограничава вноса на отпадъци до капацитета на наличните инсталации за изгаряне след приспадане на количествата отпадъци, които са образувани в България и предназначени за изгаряне.

С промените в Закона за управление на отпадъците се поставят изисквания към централите и инсталациите за изгаряне на отпадъци, които да гарантират, че всички вредни газове и съединения от горенето ще бъдат унищожени.

Законопроектът въвежда съгласуване с кмета при заявление за разрешително или регистрация на дейност с отпадъци.

Въвежда се и санкция между 5000 и 20 000 лв. за нарушения на собственици на имоти, на чиито терени се съхраняват отпадъци и в срок от два месеца от влизането в сила на закона не са ги отстранили.

Припомняме, че още през февруари 2020 г. Мая Манолова и представители на Инициативни комитети за чиста околна среда в страната обсъдиха промените в Закона за управлението на отпадъците, а вчера Манолова го внесе в 45-то Народно събрание.
Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg