online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

КАК РЕШИХА ДА ЗАВЪРШИ УЧЕБНАТА ГОДИНА

30 Април 2020г.

Учебната година ще приключи дистанционно, а учениците ще бъдат в училищата за провеждане на изпитите, решиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в образованието и представители на родителски организации.


В училищата ще бъдат допускани и организирани индивидуални присъствени консултации за децата, които са пожелали такива, или преподавателите са преценили за необходими.


Датите за изпитите ще бъдат конкретизирани в следващите дни.


Ще бъде взето предвид развитието на епидемичната обстановка в страната и постъпващите в министерството становища.


Образователната система има готовност за провеждане на изпитите в училищата  при спазване на мерки за безопасност, включително за учениците в самостоятелна и задочна форма на обучение, както и за практическите изпити за професионална компетентност.


Постигнато е съгласие за определяне на материала, включен в изпитите, на база данните от проучване сред училищата за нивото на усвоените знания и преподадените теми. 


Предстои тези данни да бъдат анализирани и да бъде оповестено учебното съдържание, което няма да бъде включвано.


Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg