Platform for Independent Journalism

ЕЛЕНА КУТЕВА ЩЕ ПОЛУЧИ ОРДЕН "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ПРИНОСА Й КЪМ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

9 Юли 2020г.
ЕЛЕНА КУТЕВА ЩЕ ПОЛУЧИ ОРДЕН "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ПРИНОСА Й КЪМ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА


Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Елена Кутева-Тъпкова с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие, за особено значимите й заслуги към развитието на българската култура и за популяризирането на българския фолклор.

Елена Кутева-Тъпкова е родена в София, в семейството на Филип и Мария Кутеви. През 1969 г. тя се дипломира в Московската държавна консерватория „П. И. Чайковски"- специалност „музикална теория“, професия „музиковед“. През периода 2002-2004 г. специализира мениджмънт в The Open University - UK, съвместно c НБУ.

Научната й кариера започва през 1989 г., когато получава образователна и научна степен „доктор” в областта: теория на музиката. Последователно е избрана за старши научен сътрудник II ст. в ИИ при БАН, след което и за професор в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.

Професионалният й път преминава изцяло в сферата на българския фолклор и неговото изучаване и популяризиране. Под нейно ръководство се обучават и десетки дипломанти и докторанти по теория на музиката. Научните трудове на проф. Елена Кутева включват десетки статии, студии и монография в областта на музикалната теория (музикалнотеоретична проблематика в музиката на XX в., фолклора, стари монодийни професионални култури, в областта на музикалнотеоретичната терминология и др.). Автор е на аранжиментите на множество народни песни.

От 1994 г. Проф. Елена Кутева става директор на Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“. 
Сподели

Коментари

Изпрати