Platform for Independent Journalism

ГРУПАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА С ПОДКРЕПА ОТ 948 МИЛИОНА ЕВРО ЗА БГ ИКОНОМИКАТА

13 Февруари 2022г.
ГРУПАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА С ПОДКРЕПА ОТ 948 МИЛИОНА ЕВРО ЗА БГ ИКОНОМИКАТА | The News BG Reporter ®
THE NEWS BG REPORTER

През 2021 г. Групата на Европейската инвестиционна банка (Група на ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), предостави заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие на стойност 948 млн. евро за различни проекти в България.
Така общият размер на финансирането отбеляза ръст от 114 % спрямо 2020 г.

Ивайло Яйджиев, заместник-министър на финансите на Република България и Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ представиха резултатите от финансирането, отпуснато от Групата на ЕИБ на България и обсъдиха стратегическите перспективи на Банката на ЕС за предстоящата година.

През 2021 г. заемите от ЕИБ за България възлизат на 176 млн. евро и са предназначени за устойчива инфраструктура, за зелено развитие на градовете и за стопански субекти.  ЕИФ насочи 772 млн. евро в нови операции за малки и средни предприятия (МСП). Като цяло кредитните операции са донесли полза на 5 900 дружества и са подкрепили 126 000 работни места.

Очаква се подкрепата по линия на Европейския гаранционен фонд (ЕГФ) да привлече в България 2,7 млрд. евро за МСП, които се борят с последствията от пандемията от КОВИД-19. ЕГФ бе създаден от Групата на ЕИБ с приноса на България и други държави-членки като защитен щит за компаниите, засегнати от кризата от КОВИД-19. 

Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ, заяви: „Предизвикателствата за глобалната и българската икономика, причинени от пандемията от КОВИД-19 продължават.  През 2021 г. Групата на ЕИБ увеличи над два пъти дейностите си в страната спрямо 2020 г. Близо 6 000 дружества в България се възползваха от финансиране при изгодни условия с цел запазване на работни места и  продължаване на стопанската си дейност. В допълнение, ЕИБ е важен източник на подкрепа за инвестиции в устойчива инфраструктура, а чрез консултантските ни услуги спомогнахме за задвижването на проекти и превръщането им в кредитоспособни начинания.  Искам да благодаря на всички наши партньори за отличното сътрудничество при създаването на работни места и условия за просперитет в България.”

Заместник-министърът на финансите Ивайло Яйджиев допълни: „ЕИБ има важа роля, както в изпълнението на инициативите на ЕС, така и на националните мерки и ние високо ценим усилията на Банката да разработва нови финансови инструменти и да предоставя иновативни, прагматични и ефективни решения, съобразени с конкретните специфики и нужди на държавите за преодоляване на последиците от пандемията и за по-нататъшно стимулиране на инвестициите в ЕС. Ще продължим да разчитаме на ангажимента на ЕИБ да работи с българските власти и бизнес по инициативи, насочени към нуждите на нашата икономика.”

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на държавите членки. Банката предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции, за да допринесе за постигане на политическите цели на ЕС.
/ редактор: Иван Върбанов /
Сподели

Коментари

Изпрати