online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

Главният прокурор - против идеята за закриване на военните съдилища и прокуратури

19 Юни 2020г.
Главният прокурор -  против идеята за закриване на военните съдилища и прокуратури
Главният прокурор Иван Гешев се срещна днес, 18.06.2020 г., с магистрати  от военно- апелативна и военно-окръжните прокуратури, за да обсъдят бъдещето на дейността им.

Обвинител номер едно запозна магистратите с предложенията на прокуратурата за разширяване на подсъдността на военните съдилища и компетентността на военните прокуратури. Това са част от предложенията на създадената експертна работна група от магистрати към ВКП за цялостни промени в НК и НПК  с акцент за разширяване на материалната  компетентност на военните прокуратури (включване на нови състави на престъпления и разширяване на кръга на делата по чл. 396 НПК за военните). Сред предложенията са и подсъдността за престъпления, извършени от служителите от МВР, ДАНС и ГДИН да бъде върната на военните съдилища и прокуратури.

 Главният прокурор застана твърдо против идеята за закриване на военните съдилища и прокуратури.
Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg