online media | онлайн медия

ВАП ПОИСКА ОТ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДА ИЗВЪРШИ МАСИРАНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА

4 Януари 2021г.
Нюз БГ Репортер, 04-01- 2021 | 5092 нарушения на територията на строежи из цялата страна бяха констатирани от служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) за период от един месец.  Инспекциите започнаха след като Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира изпълнителния директор на ИА ГИТ и началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Обект на проверките бе спазването на нормативните изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по строежите.

След края на инспекцията бяха констатирани общо 3792 нарушения, които са свързани със здравословните и безопасните условия на труд. Най-честите констатирани нарушения са използване на необезопасени скелета, работа без лични предпазни средства, липса на контрол от ръководните органи за спазването на правилата за безопасност на труда. Съставени са 54 акта за установяване на административно нарушение на работници, които не са използвали предоставените им средства за защита от наранявания по време на работния процес.

Инспекцията е изготвила 56 акта за спиране на строително-монтажни действия заради груби нарушения на правилата за осигуряване на безопасни условия на труд и за предотвратяване на вредните последици от тях.

Проверени са 680 строителни обекти и 997 предприятия. 

От проверени 5989 работници в посочените обекти, 127 са работили без сключен трудов договор. Съставени са 305 акта.  

За отстраняване на констатираните нарушения и вредните последици от тях са постановени 4812  принудителни административни мерки. По време на проверките са дадени и 268 устни разпореждания за незабавно отстраняване на нарушения, става ясно от доклада на Изпълнителната агенция "Главна инспекция на труда", предоставен на ВАП.

В един обект е установено, че работи непълнолетно лице и е подаден сигнал до Софийска районна прокуратура, става ясно още от доклада на ИА ГИТ.

Доклад до ВАП е изпратен и от ДНСК. Инспектори от Дирекцията са проверили  6 строителни обекта, за които има данни за инциденти поради неспазване на условията и правилата за безопасност на труда. След инциденти, при които има петима загинали и са пострадали осем строителни работници, от ДНСК са съставили 6 акта на виновни лица и 5 наказателни постановления в размер на 51 500 лева за неспазване на правилата на безопасност на труда. В доклада е посочено, че към момента на проверките, разпоредени от ВАП, от ДНСК не са установени нови нарушения.
Сподели

Коментари

Уебсайт в Alle.bg