online media | онлайн медия

България и Гърция се споразумяха спътниковите им мрежи взаимно да обслужват териториите на двете страни

20 Май 2020г.
Министерският съвет одобри Споразумение между Комисията за регулиране на съобщенията на Република България и Министерството на цифровото управление на Република Гърция за взаимно включване на техните територии в зоната на обслужване на спътниковите мрежи.
Споразумението ще доведе до разширяване зоната на покритие, увеличение на броя на потребителите на българските спътникови системи и ще осигури условия за навлизане на повече оператори на българския пазар.
Аналогични споразумения са сключвани до този момент с Армения и Кипър.
Сподели

Коментари

Уебсайт в Alle.bg