АЛМА МАТЕР ПРОМЕНЯ ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ДОКТОРАНТИ

26 Февруари 2021г.
Академичният съвет на Университета утвърди годишните такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за учебната 2021/2022 г.

Няма промяна на таксите за кандидатстване в Софийския университет за учебната 2020/2021 година и те остават 30 лева за явяване на изпит и 30 лева за участие в кандидатстудентската кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит. Няма промяна и в таксата от 50 лева за конкурсен изпит на кандидат-докторанти.

Не се променят размерите на годишните такси за обучение на действащите студенти, докторанти и специализанти, приети преди учебната 2021/2022 година.

Промяната в годишните такси се отнася единствено за приети през учебната 2021/2022 година чуждестранни студенти, докторанти и специализанти.

За четвърта поредна година новоприетите студенти с максимален състезателен бал във Факултета по математика и информатика, професионално направление „Математика“, специалности „Математика“ и „Статистика“ в бакалавърска степен се освобождават от заплащане на годишната такса за обучение за първата година.

Не се променят годишните такси за обучение на новоприети чуждестранни студенти в ОКС „бакалавър“/“магистър“ след средно образование, с изключение на тези в специалност "Фармация", за които таксата трябва да достигне минималния норматив, определен в Закона за висшето образование и се увеличава от 3 490 евро на 4 250 евро.

Увеличават се годишните такси в Стопанския факултет за обучение на чужд език на новоприети студенти в ОКС „магистър“ и новоприети докторанти - от 1900 евро на 2200 евро.

Намаляват се годишните такси за обучение на докторанти във Физическия факултет от 1600 лв. на 100 лв. за редовните докторанти и от 800 на 100 лв. за задочните докторанти.

Намаляват се годишните такси за обучение на чуждестранни докторанти във Физическия факултет

- на български език от 3300 евро за редовно обучение и 2750 евро за задочно обучение на 2130 евро и за двете форми;

- на чужд език – от 4950 евро за редовно обучение и 3300 евро за задочно обучение на 2130 евро и за двете форми

Намаляват се годишните такси за обучение на чужд език на новоприети чуждестранни докторанти във Факултета по класически и нови филологии – от 4950 евро за редовно обучение и 3 300 евро за задочно обучение на 2900 евро и за двете форми.

Гласуваното от Академичния съвет на Софийския университет предложение за годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за учебната 2021/2022 г. ще бъде изпратено на Министерството на образованието и науката за утвърждаване с решение на Министерския съвет.
Сподели

Коментари

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.